Spotykamy się w domu przy ul. Leśnej 31 w Rozgartach k/Torunia i w salce w parafii pw. NMP Królowej Polski.

Masz pytania? Zapytaj w mailu:

wspolnotaoikos@gmail.com

NASZA WIZJA

NASZE CELE

 • Uwielbienie stylem życia
  Uwielbiamy Boga, który zachowuje nas w miłości wzajemnej.
 • Relacje
  Dbamy o relacje, starając się żyć z ludźmi w prawdziwym pokoju.
 • Uczniowie-misjonarze
  Formujemy kolejne pokolenia chrześcijan, jako rodzice, towarzysze, świadkowie.
 • Służba ubogim
  Służymy stroskanym i ubogim, ucząc się odpowiadać na ich potrzeby.
 • Głoszenie
  Świadczymy wobec świata, że Bóg jest miłością.

 

W JAKIM KIERUNKU ZMIERZAMY?

 • Marzymy o Kościele, który jest zwołaniem Ducha Świętego, w którym wszyscy są braćmi i siostrami, każdy ma swoje miejsce, narzędzia i możliwości do poszerzania Królestwa Bożego.
 • Marzymy o Wspólnocie, w której słabi, cierpiący, odrzuceni, zagubieni, poszukujący będą mogli znaleźć moc, miłość, przebaczenie, rodzinę i drogę ku Ojcu.
 • Marzymy, by - jako świeccy - móc dzielić się Dobrą Nowiną o zbawieniu w Jezusie Chrystusie z tysiącami ludzi z Torunia, okolic oraz całej Polski i świata.
 • Marzymy o dojrzałych małżeństwach, które dzięki sakramentom, studiowaniu Biblii, spotkaniom stanowym i małym grupom będą wzrastać w swoim powołaniu, by zapalać innych do życia w łasce.
 • Marzymy o tym, by inspirować ludzi do służby pełnej wpływu, pomagając im odkrywać ich wyjątkowe dary i charyzmaty, jakimi obdarzył ich Bóg.
 • Marzymy, by każdy członek naszej wspólnoty mógł realizować swą życiową misję, przemieniając siebie, swoją rodzinę, okolicę i każdego, kogo napotka na swojej drodze.
 • Marzymy by w parafiach, miastach i krajach, do których zostaniemy posłani, mogły powstawać nowe wspólnoty.
 • Marzymy o pięknym i dobrze skomunikowanym kampusie wspólnoty w którym będziemy mogli służyć drugiemu człowiekowi - niezależnie od jego stanu, zasobności portfela, czy wyznawanej wiary - holistycznie: zadbać o ducha, psychikę, zdrowie fizyczne i życie w społeczeństwie.