Spotykamy się w domu przy ul. Leśnej 31 w Rozgartach k/Torunia i w salce w parafii pw. NMP Królowej Polski.

Masz pytania? Zapytaj w mailu:

wspolnotaoikos@gmail.com

O NAS

Kim jesteśmy?

Jesteśmy grzesznikami, którzy doświadczyli spotkania z Żyjącym. Jesteśmy ochrzczeni Jego Duchem. Jesteśmy dziećmi Jego Ojca. Nie możemy nie mówić o tym, cośmy widzieli i słyszeli! Pochodzimy z różnych rodzin, należymy do różnych grup społecznych i zawodowych, mamy różne historie życia, byliśmy kiedyś w różnych wspólnotach, ale łączy nas jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Chcemy rozwijać nasze kapłaństwo, misję prorocką oraz królewskie dziedzictwo, które otrzymaliśmy w obmyciu odradzającym i odnawiającym. Staramy się realizować nasze powołanie do małżeństwa. Poznaliśmy miłość, bo On oddał za nas życie. My także chcemy oddawać życie za siebie nawzajem.

 

Historia

Początki naszego życia wspólnotowego należy datować na 2021 r., gdy w odpowiedzi na pragnienie oddawania Bogu chwały i służby Kościołowi, zaczęliśmy spotykać się w jednym z domów na dzieleniu Słowem, życiem i modlitwie. W dniu wspomnienia patronki mediów - św. Klary - 11 sierpnia 2022 r. odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie Wspólnoty OIKOS.

 

Odpowiedzialni

Wspólnocie przewodzą Odpowiedzialni - grupa małżeństw podzielonych na diakonie.

 

Opiekunowie

Opiekunami wspólnoty są:

ks. Andrzej Kowalski - dyrektor SNE Diecezji Toruńskiej, proboszcz parafii pw. MB Królowej Polski w Toruniu, od lat zaangażowany w dzieła ewangelizacyjne;

ks. Bartłomiej Serwiński -  wikariusz parafii pw. MB Królowej Polski w Toruniu.

 

Miejsce spotkań

Obecnie spotkać nas można w Domu Wspólnoty Pieśń Nowa przy ul. Leśnej w Rozgartach oraz przy parafii pw. Królowej Polski w Toruniu przy ul. Rydygiera 21.

 

Dlaczego OIKOS?

OIKOS w języku greckim oznacza dom, ale również rodzinę, relacje. 

 

Nasze logo

Logo OIKOS to dom, świątynia, życie człowieka. W centrum Chrystus obecny w Tabernakulum swojej obecności (w sakramentach, Słowie, wspólnocie), ognisko, miłość. Ściany domu nawiązują do wszechogarniającej życie człowieka wierzącego asysty Ducha Świętego, otwarte na każdego komu będziemy głosić Dobrą Nowinę. Wreszcie całe nasze życie skierowane ku życiu wiecznemu w domu Ojca i bezpieczne w Jego błogosławiących dłoniach.

 

Motto

Chcemy być narzędziami pokoju, dlatego wołamy: eirene oikos! Pokój twemu domowi!